ΠΡΕΣΑ

Για πάχος επιφανειών από 4mm έως 9mm για παραγωγή 6 φύλλων χρόνος 6 min.
Για πάχος επιφανειών από 16mm έως 22mm για παραγωγή 6 φύλλων χρόνος 7,5 min.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗ ΠΡΕΣΑ

1. Περιστρεφόμενο γερανάκι με δύο θέσεις για εναπόθεση καπλαμάδων στον πάγκο προετοιμασίας
2. Ράουλα για την εναπόθεση της παλέτας MDF από το κλαρκ
3. Αναβατόριο οίκου TREPEL ανυψωτικής δύναμης 2000 Kgr με ράουλα και με φρένα
4. Πούσερ (Τεχνικός αυτόματος εργάτης με πίεση αέρος) για την προώθηση των φύλλων αυτόματα στην κολλαρίστρα
5. Επαλληπτικό μήχανημα με τέσσερες (4) κυλίνδρους μήκους κυλίνδρων 2600mm
6. Ράουλα αναμονής μετά το επαλληπτικό
7. Πάγκος ηλεκτρικός με ιμάντα προετοιμασίας για αυτόματη εκφόρτωση στο ασανσέρ
8. Ασανσέρ εξ (6) βαθμίδων (στάσεων) με αυτόματη φόρτωση και εκφόρτωση
9. Πρέσα εξ (6) ορόφων 250Χ200 με αυτόματη φόρτωση και εκφόρτωση
10. Ασανσέρ στο πίσω μέρος της πρέσας 6 βαθμίδων με δυνατότητες φόρτωσης από πρέσα και εκφόρτωσης
11. Αναβατόριο οίκου TREPEL μαζί με ράουλα και φρένα για τα κολλημένα φύλλα της πρέσας
12. Ράουλα αναμονής παλέτας για την παραλαβή της από το κλαρκ