ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

Απαιτούμενος χρόνος κοπής ανά φύλλο 50 sec.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

1. Ράουλα αναμονής έμπροσθεν από την τετραγωνιστική μηχανή
2. Αναβατόριο οίκου TREPEL μαζί με ράουλα και φρένα για την ανύψωση της παλέτας
3. Πούσερ (Τεχνικός αυτόματος εργάτης με πίεση αέρος) για την αυτόματη προώθηση των φύλλων στην τετραγωνιστική
4. Τετραγωνιστική μηχανή κοπής τεσσάρων πλευρών Γερμανίας με ηλεκτρικό πάγκο και με αέρα στην μέση των δύο τετραγωνιστικών για την αλλαγή της κατεύθυνσης του φύλλου
5. Ιμάντες μεταφοράς του τετραγωνισμένου φύλλου
6. Αναβατόριο οίκου TREPEL μαζί με ράουλα και φρένα με ηλεκτρικούς μηχανισμούς για το σωστό στοίβασμα των φύλλων αυτόματα μετά την έξοδο τους από την τετραγωνιστική
7. Ράουλα για την μεταφορά των παλετών
8. Ράουλα με διακλαδώσεις για αλλαγή κατεύθυνσης παλετών