ΤΡΙΒΕΙΟ

Απαιτούμενος χρόνος λείανσης ανά φύλλο 40 sec

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗ ΤΡΙΒΕΙΟ

1. Αναβατόριο οίκου TREPEL ανυψωτικής δύναμης 2000Kgr με ράουλα και με φρένα έμπροσθεν του τριβείου
2. Πούσερ (Τεχνικός αυτόματος εργάτης με πίεση αέρος) για την αυτόματη προώθηση των φύλλων στο τριβείο
3. Συγκρότημα τριβείο οίκου GREMONA πλάτους υαλοχάρτου 1900mm
4. Πάγκος μαζί με ιμάντες για την μεταφορά των φύλλων στην ανέμη
5. Ανέμη για αυτόματο γύρισμα των πάνελς από την άλλη πλευρά (180 μοίρες)
6. Πάγκος με ιμάντες για την μεταφορά στο ανυψωτικό τραπέζι
7. Αναβατόριο οίκου TREPEL για την υποδοχή των λειασμένων επιφανειών κόντρα πλακέ μόνο από το ένα μέρος
8. Αναβατόριο οίκου TREPEL για την υποδοχή των λειασμένων πάνελς που θέλουν τρίψιμο και από την πίσω πλευρά